Case PC Gigabyte H61 G2030 Ram 4G Cũ Liên hệ
Mainboard Gigabyte H61-DS2CPU Intel Petium G2030 3.0GhzRam Nhiều hiệu 4GHDD 160G SataCase nguồn đẹp..
Case PC Gigabyte H61 I3 2120 Ram 4G Cũ Liên hệ
Mainboard Gigabyte H61-DS2CPU Intel I3 2120 3.0GhzRam Nhiều hiệu 4GHDD 160G SataCase nguồn đẹp..