-9% Liên Hệ Ổ Cứng SSD 240G Kingston SUV400

Viết bài đánh giá

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem lại

Ổ Cứng SSD 240G Kingston SUV400

  • Lượt xem: 263
  • Thương hiệu: Kingston
  • Mã sản phẩm: 240G Kingston SUV400 Ổ Cứng SSD
  • Khả dụng: Liên Hệ

Thẻ: , cứng, ssd, 240g, kingston, suv400