-9% Liên Hệ USB 32G Kingston 100G3 3.0

Viết bài đánh giá

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem lại

USB 32G Kingston 100G3 3.0

  • Lượt xem: 216
  • Thương hiệu: Kingston
  • Mã sản phẩm: 32G Kingston 100G3 3.0
  • Khả dụng: Liên Hệ

Thẻ: usb, 32g, kingston, 100g3, 3.0